GROUP DEVELOPMENT QUESTIONNAIRE

GDQ (Group Development Questionnaire)
GDQ er en enkel og effektiv metode til at udvikle og effektivisere arbejds- og lederteam. Den er baseret på mange års forskning og er et omfattende program. I dag er den velkendt og anvendt i Sverige og USA i teamudvikling og teamtræning. GDQ er en metode til at beskrive og måle behovet for udvikling for herigennem at skabe mere effektive arbejdsgrupper. Den er både en beskrivelse af en udviklingsproces og et navn på et måleinstrument (spørgeskemaet GDQ). Den er designet og testet af Susan A. Wheelan, tidligere professor ved Temple University i USA og nuværende præsident for GDQ Associates, Inc.
GDQ forklarer, hvad det er nødvendigt at gøre for at opnå høj arbejdseffektivitet på arbejdspladsen.
GDQ beskriver den udviklingsproces, der fører til godt teamwork og til god ledelse på arbejdspladsen, hvilket fører videre til gode resultater i erhvervslivet.
Spørgeskemaet konkretiserer medarbejdernes og lederens oplevelse af, hvordan teamet fungerer. Resultaterne fortæller, hvor produktivt og effektivt et team er, hvad det er god til, hvad der forhindrer teamet i at opnå bedre resultater, og hvad der skal forbedres, for at teamet bliver mere effektivt i sit arbejde. Metodens styrke er, at den giver konkrete svar på disse spørgsmål, og at medarbejdere og manager lærer, hvad godt teamwork og god ledelse er.
GDQ sparer tid for kunden. Det er en metode, der gennem sin struktur på en naturlig måde engagerer medarbejdere og ledere i en fælles udviklingsproces hen mod en bedre fungerende arbejdsenhed. Metoden er blevet anvendt i en række forskellige brancher i både den private og den offentlige sektor i forhold til udviklingsarbejde, projektledelse og meget mere.
Spørgeskemaet GDQ kan kun bruges under tilsyn af en autoriseret specialist.

GDQ bygger på IMGD som er en model for at forstå grupper - (integrerede model of gruppe development)